• تماس با ما:
    برای طرح سوالات، ارسال اخبار و گزارشات مردمی ذکر کامل نام و نام خانوادگی و تلفن همراه برای پیگیری‌های بیشتر ضروری است.
    بدیهی است پایگاه خبری سفر امن خود را در حفظ حریم شخصی افراد و محفوظ نگهداشتن اطلاعات درج شده متعهد می‌داند.
    لطفا از فرم زیر برای ارسال پیام استفاده نمایید. در صورت نیاز می توانید به صورت مستقیم به contact@safareamn.ir ایمیل ارسال نمایید.