برچسب: بافت تاریخی

  • حفظ بافت تاریخی شهرها ازاولویت های راه وشهرسازی کردستان است

    حفظ بافت تاریخی شهرها ازاولویت های راه وشهرسازی کردستان است

    به گزارش پایگاه خبری سفر امن، محمد صدیق ثابتی با بیان اینکه پنج مورد از پروژه های در حال اجرای طرح باز آفرینی شهری مربوط به حوزه تاریخ شهری است، اظهار داشت: این طرح ها شامل مرمت خانه تاریخی عمارت رشیدی و ساماندهی محله آغه زمان (در دو فاز)، ساماندهی بافت تاریخی شهر بیجار و […]